Retailer

Our wines can be purchased from the following wine retailers. The merchants are sorted by postal code.

Vinifera

Klausenerplatz 6 • D-14059 Berlin
+49 30 3257906
ViniferaMail@aol.com

Orthmann Weine GmbH

Friedrichstr. 48-50 • D-42105 Wuppertal
+49 202 453991
info@orthmann-weine.de

VinoVin

Kaiserstr. 77 • D-44135 Dortmund
+49 231 1763835
vinovin-caspary@arcor.de

Vino Terrane

Kaiser-Wilhelm-Str. 20 • D-45276 Essen
+49 201 5146465
info@vino-terrane.de

JÖrgs Weinshop

Frankfurter Str. 56 • D-51065 Köln
+49 221 6087561
kontakt@joergs-weinshop.de

La Vinerie

Talstr. 53 • D-66119 Saarbrücken
+49 681 585900
info@lavinerie.de

Weinhandlung Backes

Obere Kaiserstr. 43 • D-66386 St. Ingbert-Rohrbach
+49(0) 6894 52001
info@backes-weine.de

- We have been awarded -

Goldene Kammerpreismünze
Silberne Kammerpreismünze
Bronzene Kammerpreismünze
Best of Rieling
AWC Silber